Vanaf 29 december 2021 werken wij niet langer met de agenda van MediContact.

Wij zijn overgeschakeld naar het afsprakensysteem MYA

Om hierop in te loggen dient u enkel uw rijksregisternummer in te vullen dat u kan terugvinden op de achterzijde van uw identiteitskaart.