In een aantal landen, waaronder België, zijn kinderen vanaf 6 jaar verplicht om een mondmasker te dragen op school. Kinderen vinden dat zeker niet altijd leuk. Wetenschappelijk onderzoek toont wel dat mondmaskerplicht op school de verspreiding van het virus vermindert, en dat het veelvuldig dragen geen enkele negatieve impact heeft op de gezondheid van het kind. Een mondmasker hindert de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxidegas niet: beide gaan los doorheen papier en stof. Daarom is er geen impact op de immuniteit van het kind, laat staan op het leervermogen of de hersenfuncties.

Voor meer info kan u volgend artikel nalezen: https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/mondmaskers-zijn-onschadelijk-voor-kinderen#article-detail-wrapper