Bloeddrukmeting

Het zelf meten en bijhouden van je bloeddrukwaarden op regelmatige basis zorgt ervoor dat je je bloeddruk kan volgen.

Hierdoor begrijp je beter je behandeling en ben je er meer bij betrokken.

Zo stel je ook de positieve invloed vast van te ontspannen, niet te roken, zoutarm te eten, te bewegen, het alcoholgebruik te matigen, enz..

Bovendien leveren de bloeddrukwaarden belangrijke informatie op voor je arts bij de inschatting van uw cardiovasculair risico (vb. risico op
hartinfarct).

Download hier het document om uw bloeddrukwaarden op papier te noteren.

Download hier het Excel-bestand om uw bloeddrukwaarden op de computer te noteren, het gemiddelde wordt automatisch berekend. U kan dit doormailen naar [email protected] – gelieve de dag en uur van uw afspraak in het onderwerpveld te noteren.