Huisregels

Consultaties:

Onze tijdsloten zijn berekend op 1 patiënt per afspraak. Komt u met meerdere personen, gelieve dan voor elke patiënt apart een afspraak te maken.

Gelieve tijdig uw afspraak te annuleren, dit wil zeggen ten laatste 2 uur voor het afgesproken tijdstip.

Zo u 3 maal in 1 jaar tijd niet opdaagt op uw afgesproken tijdstip of te laat annuleert, zullen we genoodzaakt zijn u te vragen van praktijk te veranderen.

 

Huisbezoeken:

Gelieve huisbezoeken voor 11u in de voormiddag aan te vragen. We proberen het aantal huisbezoeken tot een minimum te beperken. Vraag een huisbezoek enkel aan als u echt niet in de mogelijkheid bent om u tot de praktijk te verplaatsen. Het huisbezoek zal gedaan worden door de arts die er die dag tijd voor heeft.

 

Voorschriften en attesten:

Voorschriften, attesten en formulieren worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging en niet na telefonische aanvraag. Het RIZIV laat het afleveren hiervan zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. Uw arts zal tijdens de raadpleging voldoende voorschriften meegeven.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Respecteer dit en vraag enkel wat redelijk, écht en verantwoord is. Zowel de aanvrager als de schrijver van een vals attest zijn strafbaar, valse attesten zullen dus steeds geweigerd worden!

 

Vertegenwoordigers:

Gelieve een afspraak te maken op 03/481 89 42